MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.1-SATICI Ünvanı : Ral Tekstil Anonim Şirketi (No Se Wear)
Adres : Organize Sanayi Bolgesi Atatürk Bulvarı 1. Kısım No:3, 07190 Döşemealtı/Antalya
Telefon : 0242 258 14 80
Fax :
Eposta adresi : iletisim@wearnose.com
1.2-ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :

MADDE 2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının www.wearnose.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümler gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1-ÜRÜNLER
Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.wearnose.com adresinde yer almaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir. Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.
Ürün /Hizmet Açıklaması: (FİYAT)
Kargo Ücreti : Ücretli/Ücretsiz
Sipariş Toplamı (KDV Dahil) : () TL

3.2-TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Bilgileri :
Telefon :
E-posta :

Ürün sevkiyatlarına ürün No Se Wear tarafından tedarik edildikten sonra en geç 2 iş günü içinde başlanacaktır. 300 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz olacaktır. 299 TL’nin altındaki siparişlerde kargo ücreti müşteri tarafından karşılanacaktır. ALICI'nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri yukarıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI'nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır).

3.3 GECİKME FAİZİ
Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için No Se Wear tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER
4.1) ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

- SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
- Ürün(ler)'in İNTERNET SİTESİ'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
- SATICI'nın mensubu olduğu Meslek Odası () ATSO bilgilendirmeleri,
- SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
- Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
- Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),
- Ürüler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
- Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
- ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
- ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,
- Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,
- Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, kampanyalı satışlarda bedelsiz ürünler, sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu/indirimli imkanlar, hediye çeki vb.leri için ALICI'ya geri ödemeden yapılabilecek indirim ve mahsuplar ile yetmediği hallerde duruma göre ALICI'dan ek tahsilatlar dahil),
- ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı,
- Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
- Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik iletişimler hakkında işlem-uygulamalar,
- Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

Alıcı , www.wearnose.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, No Se Wear tarafından ALICI verilmesi gereken adresi, sipariş verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslim aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, sipariş verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı No Se Wear sorumlu tutulamaz.
4.4) No Se Wear , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeler ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5) No Se Wear, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.6 ) No Se Wear, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerin yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 İş günlük süre içinde toplam bedeli ALICI ‘ya iade eder.
4.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedel ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, No Se Wear ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.8 ) Ürünün tesliminden sonra ALICI‘ya ait kredi kartının ALICI‘nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini No Se Wear ’ ye ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde No Se Wear ‘ye iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderler ALICI ‘ya aittir.
4.9 ) No Se Wear mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefet, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için No Se Wear ‘ye herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve No Se Wear tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ
MÜŞTERİ cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyet kararları le MÜŞTERİ bedel iadesine karar verilen durumlarda, No Se Wear tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde 14 (ondört) gün içerisinde iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ’ nin kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihler çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitler satışın taksitler bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitler sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. • Satın alınmış ürünlerin iadesi durumunda; No Se Wear tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihler çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitler satışın taksitler bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitler sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğin kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 CAYMA HAKKI
ALICI Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. İade edilecek ürün eğer kusurlu değilse kargo ücreti tüketiciye aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 iş günlük süre içinde No Se Wear iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta le yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 6-e madde hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI ‘ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeler İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) No Se Wear, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedel ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında No Se Wear ‘ın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler) No Se Wear tarafından iade alınamaz. Hijyen gerektiren küpe vb ürünler No Se Wear tarafından iade alınamaz. Cayma hakkı kullanılmak istenen ürünler kullanılmamış olmalıdır. Bir defaya mahsus paket açılan teknolojik ürünler No Se Wear tarafından iade alınamamaktadır.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle No Se Wear tarafından düzenlenen Alışveriş çek kullanabilme tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan Alışveriş çek tutarı iptal edilir.

MADDE 7 YETKİLİ YARGI MERCİLERİ
İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme'nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetler ile No Se Wear ‘nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeler yetkilidir. YARGI YETKİSİNİ BU ŞEKİLDE KISITLAMAMIZ HUKUKEN GEÇERLİ DEĞİL MÜŞTERİ KENDİ YERLEŞİM YERİNDE BAŞVURABİLİR. Alıcı tarafından başvurulacak mercilerdir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

SATICI:

ALICI:

TARİH: